Môi giới ngoại hối với mức chênh lệch thấp

Các nhà môi giới ngoại hối có mức chênh lệch thấp:
Các nhà môi giới ngoại hối có mức chênh lệch thấp mang lại lợi thế cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch về vốn giao dịch của họ, đồng thời có khả năng giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận.

Mức chênh lệch thấp là một thuật ngữ giao dịch được sử dụng để xác định chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ trên thị trường tiền tệ. Mức chênh lệch càng thấp, nhà giao dịch càng phải trả ít tiền hơn để mở một vị thế trên cặp tiền tệ.